Paginacija

Dijete u instituciji s osvrtom na emocionalni razvoj napuštene djece
Dijete u instituciji s osvrtom na emocionalni razvoj napuštene djece
Sara Kufner
Dijete u instituciji je dijete koje zbog napuštanja od strane roditelja ili/i zakonskog odvajanja od roditelja mora iskusiti institucionalni smještaj, pri čemu se suočava s različitim socio - emocionalnim izazovima i prilagodbama u procesu svoga odrastanja. Naglasak će biti na institucionalnom smještaju kao obliku skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, napuštenu djecu bez roditelja te djecu koja su iskusila zanemarivanje pa je takav smještaj u najboljem interesu...
Dijete u kaznenom postupku
Dijete u kaznenom postupku
Ana-Marija Žarković
Dijete zbog svojih osobina (kako psihičkih tako i fizičkih) spada u kategoriju osjetljivih osoba i kao takva zahtijeva poseban pristup i zaštitu u svakodnevnim situacijama, a posebno kada se nađe pred sudom. U tom slučaju, sva tijela koja vode kazneni postupak imaju vrlo važnu ulogu. Njihov zadatak je dosta složen i delikatan samim time što se pred njima nalazi ovako osjetljiv subjekt koji nije u stanju izboriti se za svoja prava, a situacija postaje još složenija time što se taj...
Dijete u postupku razvoda braka
Dijete u postupku razvoda braka
Mihaela Milić
Veliki broj djece koja danas odrastaju imaju iskustvo procesa rastave braka svojih roditelja. Razvodom završava brak roditelja no to ne znači kraj djetetove obitelji. Potrebe djeteta koje se javljaju tijekom i nakon razvoda roditelja imaju veliku važnost stoga je bitno kako će se im se u ovim postupcima pristupiti. Obiteljskopravno uređenje Republike Hrvatske od osamostaljenja države, prošlo je niz promjena u smijeru jačanja i zaštite prava djece u postupcima razvoda braka njihovih...
Dijete u pravu Europske unije
Dijete u pravu Europske unije
Tea Ciber
Pravo kao sustav treba jednako štititi i primjenjivati se na sve građane, a pojedina pravila će se primjenjivati ovisnoo nadležnosti određenog pravnog sustava. Ipak, postoje skupine građana kojima je zaštita njihovih prava zbog njihove posebne ranjivosti potrebna više nego drugima. U tu skupinu sigurno ulaze i djeca koja zbog svojih psihičkih i fizičkih sposobnosti nisu u jednakom položaju kao odrasli građani. Potrebno je naglasiti da prava djece nisu dugo bila u fokusu te su se...
Dijete u pravu Europske unije
Dijete u pravu Europske unije
Irena Čuraj
U radu su obrađeni dokumenti Europske unije koji se bave pravima djece, samostalna prava koja djeca imaju u pravu Europske unije, zaštitom prava djece i pravima djeteta u sudskom postupku. Unatoč brojnim međunarodnim dokumentima prava djece i dalje nisu na zadovoljavajućoj razini. Djeca su i dalje izložena diskriminaciji, marginalizaciji i isključivanju.
Dijete u pravu Europske unije
Dijete u pravu Europske unije
Ana Marija Bratanović
Djeca čine veliki dio svjetske populacije, djeca su budućnost a kako bi se oni kao osjetljive jedinke zaštitili postoji mnogo dokumenata kojima se osiguravaju prava djece pa tako i zašita istih. Prava djece ne poštuju se jednako u svim zemljama svijeta, drugačije rečeno ostvarivanje dječjih prava u nekim dijelovima svijeta pa tako i područjima koje obuhvaća Europska unija određeno je mjestom rođenja, etičkim ili vjerskim uvjerenjem, spolom te nizom takvih elemenata koji...
Dijete u središtu konfliktnog razvoda
Dijete u središtu konfliktnog razvoda
Brigita Slabak
Najveći je broj brakova u trenutcima začetka stabilan, međutim s vremenom se zbog različitih utjecajnih čimbenika i procesa te zbog različitih nepovoljnih životnih situacija, bračna kvaliteta može značajno smanjiti i pretvoriti u nestabilnu bračnu zajednicu koja vodi ka razvodu. Sam razvod ima negativne učinke i na roditelje i na dijete, ali dugoročno gledano, štetnije posljedice po dijete ostavlja odnos netrpeljivosti roditelja za vrijeme trajanja bračne zajednice. U svezi s...
Dileme teritorijalne podjele na primjeru Republike Hrvatske i Republike Slovenije
Dileme teritorijalne podjele na primjeru Republike Hrvatske i Republike Slovenije
Ivana Bićanić
U radu se obrađuje lokalna samouprava i teritorijalna podjela. Teorija o diobi vlasti cjelovito je razvijena još u 18 st. Njome je ukazano na potrebu razdvajanja vlasti na: zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Uz trodiobu centralne vlasti, ustavi razvijenih zemalja jamče i pravo na organiziranje lokalne i regionalne samouprave, kao i daljnju disperziju vlasti. Izgradnja države i uređenje lokalne uprave prolazilo je kroz velike promjene tijekom povijesti. Teritorij je temeljni čimbenik svake...
Dinamika i grupne faze kao važan alat grupnog rada
Dinamika i grupne faze kao važan alat grupnog rada
Marijan Bainac
Znanje o grupnom radu i njegovim specifičnim obilježjima uvelike može pomoći prilikom rada skorisnicima, te je potrebno grupni rad promatrati kao proces koji stručnjak provodi prilikom rada čije je temeljno načelo suradnja članova grupe. Glavni predmet rada je prikaz faza grupnog rada, te dinamike koja proizlazi iz tog rada. Svaka grupa ima svoje trajanje te kroz određeno razdoblje prolazi svoj razvojni put, koji možemo nazvati faze grupnog rada. Stoga bistručnjak u provođenju...
Dioba sudstva i uprave i neovisnost sudstva u Europi i Hrvatskoj i Slavoniji 1873.-1918. godine
Dioba sudstva i uprave i neovisnost sudstva u Europi i Hrvatskoj i Slavoniji 1873.-1918. godine
Ivan Blažeković
U ovom radu prikazano je načelo i tijek diobe sudstva i uprave u Hrvatskoj i Slavoniji, te zemljama Europe. Prilikom izrade ovog rada korištene su povijesna, komparativna i deskriptivna metoda. Snažan utjecaj na ostale zemlje Europe ostvarili su engleski pravni sustav uvođenjem neovisnog i stabilnog sudstva uz nadopunjenost provedbe zakona središnje vlasti djelovanjem lokalne samouprave, te francuska doktrina stroge diobe vlasti prema kojoj uprava čini snažan i neovisan alat...
Diplomacija Dubrovačke Republike
Diplomacija Dubrovačke Republike
Tatjana Bošković
Cilj ovog rada bio je u kratkim crtama opisati diplomatske i konzularne odnose Dubrovačke Republike sa pojedinim tadašnjim svjetskim silama, te objasniti elemente koji su Dubrovačku Republiku činili subjektom međunarodnog prava. Ukazano je na paralelni razvitak pomorske trgovine i konzularne službe i važnost pravodobnog informiranja. Ponegdje su prikazani zanimljivi diplomatski trikovi kojima su se služili dubrovački diplomatski predstavnici kad su urgirali u europskim...
Direktiva o restrukturiranju i nesolventnosti: Izazovi implementacije Hrvatske i poredbena iskustva
Direktiva o restrukturiranju i nesolventnosti: Izazovi implementacije Hrvatske i poredbena iskustva
Tena Konjević
Direktiva (EU) 2019/1023 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o okvirima za preventivno restrukturiranje, otpustu duga i zabranama te o mjerama za povećanje učinkovitosti postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga i o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 (Direktiva o restrukturiranju i nesolventnosti), donesena je s ciljem unaprjeđenja pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta te omogućavanja slobodnog kretanja kapitala, kao i ostvarenja...

Paginacija