Paginacija

Ciljevi i faze provođenja postupka obiteljske medijacije
Ciljevi i faze provođenja postupka obiteljske medijacije
Suzana Tolić
Polaskom od sažetog prikaza povijesnog razvoja rješavanja obiteljsko-pravnih sporova unutar hrvatskog zakonodavstva, u radu je analizirana obiteljska medijacija u ulozi djelomično novog instituta. Obiteljska medijacija kakvu poznajemo danas, uvedena je Obiteljskim zakonom iz 2015. godine. Obiteljskoj medijaciji pristupaju stranke u slučajevima potreba rješavanja obiteljsko-pravnih sporova, najčešće tijekom razvoda braka roditelja maloljetne djece. Medijator pruža pomoć i podršku...
Clausula rebus sic stantibus
Clausula rebus sic stantibus
Vedrana Urbanek
Tematika ovog diplomskog rada se odnosi na primjenu klauzule rebus sic stantibus, odnosno institut izmjene ili raskida ugovora zbog promijenjenih okolnosti. Rad je obrađen kroz nekoliko međusobno povezanih tematskih cijelina koje su poredane kronološki. U uvodu i drugoj cjelini je približen pojam promijenjenih okolnosti te potreba za primjenom instituta promijenjenih okolnosti. Institut je danas prihvaćen u stranim zakonodavstvima i pravnoj praksi. Strani pravni poretci su imali...
DISKRIMINACIJA OSOBA S INVALIDITETOM PRI ZAPOŠLJAVANJU I RADU U REPUBLICI HRVATSKOJ
DISKRIMINACIJA OSOBA S INVALIDITETOM PRI ZAPOŠLJAVANJU I RADU U REPUBLICI HRVATSKOJ
Danijela Starčević
U procesu usklađivanja svog nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, te kao stranka svih ključnih međunarodnih ugovora u području socijalne i ekonomske sigurnosti građana, Republika Hrvatska je usvojila pravni okvir koji treba spriječiti diskriminaciju osoba s invaliditetom i omogućiti im uživanje i ostvarenje njihovog temeljnog ekonomskog prava- prava na rad. Stoga je cilj ovog rada istražiti u kontekstu obveza koje je RH preuzela prvenstveno ratifikacijom...
Daytonski sporazum
Daytonski sporazum
Božana Škaro
Općenito se razmatraju okolnosti koje su dovele do sklapanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ili tzv. Daytonskog sporazuma, potpisanog u Parizu 14. prosinca 1995. godine kojim je službeno okončan rat u Bosni i Hercegovini koji je trajao od 1992. do 1995. godine. Posebice se razmatraju oružani sukobi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te intenzivni diplomatski napori međunarodne zajednice koji su potom uslijedili. Poseban naglasak se stavlja na sam tijek pregovora u...
Delinkventno ponašanje i sankcije za maloljetnike
Delinkventno ponašanje i sankcije za maloljetnike
Monika Molnar
U ovom radu prikazana je problematika delinkvencije mladih koja često rezultira kaznenim djelima, i u konačnici izricanjem sankcija od strane suda za mladež. Pomoću relevantne literature, starijeg i novijeg datuma, autorica rada opisuje koje su karakteristike bitne u razvijanju delinkventnog ponašanja, koji koncepti mogu spriječiti implementaciju takvih ponašanja. Važnima se pokazuju kako okolinski i socijalni čimbenici, odgoj i djetinjstvo tako i osobine ličnosti kao bitne...
Demokracija i uređenje državne vlasti u Ateni
Demokracija i uređenje državne vlasti u Ateni
Dubravka Mašić Sivrić
Atenom su od pamtivijeka vladala četiri plemena te je prošla nekoliko vrsta vladavina. No, ovaj rad se bavi uređenjem Atene u vrijeme demokracije, ne i uređenjem Atene u vrijeme vladavine aristokracije. Demokracija je danas predmet mnogih izučavanja te je zanimljivo da postoji od 6. st. pr. n. e. Svrha je odrediti kada je počelo doba demokracije u Ateni i kako se razvijala. Iako se aristokracijsko vrijeme ne razmatra, aristokraciji treba dati naglasak jer je ona još dugo prisutna na...
Depolitizacija državne uprave
Depolitizacija državne uprave
Ivan Lozar
Tema ovog rada je depolitizacija u državnim službama. Dat je pregled osnovnih pojmova vezanih uz državnu službu, njeno ustrojstvo i poseban naglasak je na opisu djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova. Državna uprava predstavlja jedno od strateški važnih područja Republike Hrvatske. Pouzdanost, otvorenost, transparentnost su prioriteti državne uprave, jer glavna relacija njenog djelovanja su građani. Samim time kroz djelovanje s građanima javljaju se i problemi vezani uz...
Developing the Dublin System as a Part of the Common European Asylum System
Developing the Dublin System as a Part of the Common European Asylum System
Monika Trkulja
This paper comes at the time when significant achievements have been made in the area of asylum law and policy at the EU level and when the period of harsh criticism and instability has just turned down. The aim of this paper is to present the development of the Dublin System from the very beginning, including the overview of the broader system – the Common European Asylum System and then to compare two main legislative instruments of the Dublin System, namely the Dublin II Regulation and...
Dijete kao svjedok kaznenog djela
Dijete kao svjedok kaznenog djela
Antonija Rihter
Kada se u ulozi svjedoka u kaznenom postupku pojavi dijete, govorimo o kategoriji posebno osjetljivih svjedoka. Položaj i prava djece u toj procesnoj ulozi predstavljaju izazov za kazneni postupak jer se primat stavlja na najbolji interes djeteta koji je ponekad u suprotnosti s pravima okrivljenika u postupku. Zbog svog psihofizičkog razvoja dijete je uvijek u opasnosti od sekundarne viktimizacije, stoga posebna pravila ispitivanja i kaznenog postupka općenito nastoje svesti tu mogućnost...
Dijete kao svjedok u kaznenom postupku
Dijete kao svjedok u kaznenom postupku
Vilim Ivošević
Dijete je zbog svojih psihofizičkih karakteristika uvijek ranjivi svjedok u kaznenom postupku. Zbog opasnosti od nastanka procesne traumatizacije prilikom sudjelovanja odnosno iskazivanja u kaznenom postupku, uobičajeno uređenje pravnog položaja svjedoka zahtjeva prilagođavanje potrebama djeteta. Danas mnogi međunarodni dokumenti obvezuju odnosno državama daju smjernice u kreiranju pravosuđa prilagođenog djeci. U skladu s međunarodnim standardima, hrvatsko kazneno zakonodavstvo...
Dijete kao svjedok u kaznenom postupku
Dijete kao svjedok u kaznenom postupku
Ivan Džunja
Tema ovog diplomskog rada je dijete kao svjedok. Cilj rada je obrazložiti kompleksnost položaja u kojem se dijete nalazi kao svjedok, te navesti važnost za uvijek potrebnim unaprjeđivanjem istog. Naime, svjedoci uživaju određena prava što ću navesti kroz prvi dio rada, ali isto tako za njih postoje određene obveze koje moraju poštivati, čak i pod cijenu kaznene odgovornosti. Radi se obvezi odazivanja na poziv za svjedočenje, izbjegavanje davanja lažnog iskaza, potreba istinitog...
Dijete u građanskom postupku
Dijete u građanskom postupku
Ivana Radmanić
Tema ovog rada je položaj djeteta u sudskom postupku. U prvom dijelu rada objašnjavam definiciju samog djeteta te navodim prava koje dijete ima. Pažnju sam posvetila i zastupanju djeteta te objasnila što je i tko je zastupnik djeteta i poseban skrbnik djetetu. Iz samoga rada možemo zaključiti da djeca danas imaju veća prava nego što su imali prije o čemu govore i brojni dokumenti koji sadržavaju prava djece. Drugi dio rada odnosi se na sposobnost djeteta da bude stranka u sudskom...

Paginacija