Paginacija

Alkoholizam među mladima - rizični čimbenici
Alkoholizam među mladima - rizični čimbenici
Valentina Mataković
Povećanje broja mladih koji konzumiraju alkohol alarmantno se povećava. Konzumacija alkohola dovodi do niza negativnih pojava kao što su: sudjelovanje u prometnim nezgodama, tučnjavi, neželjenih trudnoća i drugo. Tada nastupaju stručne osobe koje nastoje svojim stručnim znanjem i iskustvom pomoći mladoj osobi da prestane konzumirati alkohol. Istovremeno, nude savjetovanja u kojima na površinu izviru razlozi zašto je došlo do velike konzumacije alkohola. Stručnjaci pojašnjavaju...
Alternativni postupak prema maloljetnicima u Republici Hrvatskoj
Alternativni postupak prema maloljetnicima u Republici Hrvatskoj
Lorena Strmota
Maloljetni počinitelj kaznenog djela u kaznenopravnom sustavu Hrvatske ima jedinstveno mjesto. Brojni su međunarodni i nacionalni pravni dokumenti kojima se nastoji zaštititi maloljetnog počinitelja od strogoće i formalizma uobičajenog postupka suđenja. Umjesto toga, maloljetnicima se nastoji, u što većem broju, izricati alternativne sankcije poput isprike oštećeniku, popravka štete, uključivanja u psihosocijalni tretman, ponovnog pohađanja prometnih propisa, uključivanja u...
Alternativno rješavanje potrošačkih sporova
Alternativno rješavanje potrošačkih sporova
Jurja Stilinović
Alternativno rješavanje potrošačkih sporova doprinosi jačanju zaštite potrošača kako na nacionalnoj, tako i na međunarodnoj razini kroz svoje mehanizme koji su usmjereni na brz, jeftin, fleksibilan i jednostavan način rješavanja sporova. Cilj ovog rada je prikazati razvoj i mehanizme zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj na koji je značajan utjecaj imalo Vijeće Europe i Europska Unija. Tijekom postupka pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji kroz postupno...
Alternativno rješavanje potrošačkih sporova
Alternativno rješavanje potrošačkih sporova
Katica Zrakić
Zaštita potrošača jedna je od važnijih politika Europske unije. Kod određivanja pravila i propisa kojima se ona regulira i koju će poštivati svi dionici tržišne utakmice, potrebno je stvoriti pravni okvir koji omogućuje jednakost te uniformnost postupanja- tu prvenstveno mislimo na potrošače jer su oni često slabija strana. Pravo zaštite potrošača u europskom pravnom krugu se kontinuirano razvija, što je razvidno i u zadnjem paketu reformi, koji uz alternativno rješavanje...
Američki rat za neovisnost i Američka deklaracija o neovisnosti
Američki rat za neovisnost i Američka deklaracija o neovisnosti
Ivna Zadro
Ovaj rad bavi se temom Američkog rata za neovisnost i Američkom deklaracijom o neovisnosti. U prvo vrijeme centralna vlast u Engleskoj nije vidjela golem potencijal kolonija na području sjeverne Amerike, pa su kolonije dobile određene slobode koje su im omogućile gotovo neometan razvoj. Međutim, kako je 13 kolonija na atlantskoj obali u 18. stoljeću doživjelo golem gospodarski i društveni razvoj moralo je doći do sukoba s maticom zemljom koja je otkrila koje sve mogućnosti...
Analiza korištenja fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
Analiza korištenja fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
Adnan Softić
Europska unija kao zajednica dvadeset i osam zemalja ističe se kao zajednica koja potiče harmoniju, usklađivanje, djelovanje po zajedničkim vrijednostima, jedinstveno europsko tržište i zajednički život. Hrvatska je članica te zajednice od 2013. i od tada ostvaruje razne prednosti zahvaljujući članstvu. Između ostalog, Europska unija svojim članicama pripomaže raznim sufinanciranjem i sredstvima, koje raspodjeljuje pomoću fondova. U tome ni Hrvatska nije iznimka, a sredstva od...
Analiza poreznih prihoda u ukupnim prihodima jedinica lokalne i regionalne samouprave Republike Hrvatske
Analiza poreznih prihoda u ukupnim prihodima jedinica lokalne i regionalne samouprave Republike Hrvatske
Dinko Štetić
Predmet ovog rada je Analiza poreznih prihoda u ukupnim prihodima jedinica lokalne i regionalne samouprave Republike Hrvatske s prikazom poreznih prihoda po županijama za razdoblje od 1998. do 2009. godine. Korištene metode pri izradi ovog Završnog rada su metoda analize i sinteze, komparativna metoda i metoda „istraživanja za stolom“.
Analiza procesa javne nabave u HBOR-u
Analiza procesa javne nabave u HBOR-u
Mirela Lalić
Hrvatska banka za obnovu i razvitak (dalje: HBOR ili banka) strateška je tvrtka u 100 % vlasništvu Republike Hrvatske. Za njeno poslovanje i zaštitu interesa nadležni su Nadzorni odbor HBOR-a i Hrvatski sabor. HBOR je dužan provoditi javnu nabavu u skladu sa pravilima Zakona o javnoj nabavi. Obzirom na vrijednost nabave, proces javne nabave u HBOR-u predstavlja izrazito vrijednu aktivnost. Unutar HBOR-a, Direkcija nabave i općih poslova, Odjel nabave, kao dio Sektora pravnih, općih i...
Analiza saziva Europskog parlamenta od ulaska RH u EU
Analiza saziva Europskog parlamenta od ulaska RH u EU
Mladen Kovačić
Predmet ovog rada je analiza saziva Europskog parlamenta s naglaskom na razdoblje nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Zbog toga je metoda analize bila najčešće korištena, a korištene su bile i metode klasifikacije, deskripcije, kompilacije te povijesna metoda. U radu se utvrdilo kako je struktura izabranih zastupnika iz Republike Hrvatske vrlo slična onoj na razini cijele Europske unije. Također je utvrđeno kako u razdoblju od ulaska u Europsku uniju slabi pozicija...
Anticipirane naredbe
Anticipirane naredbe
Jelena Sekulić
Tema ovog rada su anticipirane naredbe. Svrha je proučiti, istražiti i približiti ovaj institut koji je još uvijek nepoznat i jako malo korišten u praksi. Anticipirane naredbe su javnobilježničke isprave kojima neka osoba određuje drugu osobu da u njezino ime kada nastupi na zakonu predviđen slučaj postupa, donosi odluke i da ju zastupa u njezinom interesu ili kojom osoba koja ju je sastavila unaprijed odlučuje o određenim stvarima koje se mogu predvidjeti u budućnosti. Postoje ...
Antiterorizam i ljudska prava s osvrtom na praksu Europskog suda za ljudska prava
Antiterorizam i ljudska prava s osvrtom na praksu Europskog suda za ljudska prava
Marko Brekalo
Na današnje društvo, teroristički akt ima pogubne posljedice u vidu ekonomije, politike, religije i kulture. On predstavlja suvremeni fenomen koji počiva na primjeni terora, odnosno nasilja kao sredstva za ostvarenje određenih ciljeva. Taj fenomen ima aktere koji se bore protiv njega samog na više načina, međutim niti jedan do sada nije bio toliko uspješan. Države se ne bi trebale oslanjati samo na vlastitu silu jer time neće doći do smanjenja opasnosti, nego do kontraefekta....
Antiterorizam i ljudska prava s posebnim osvrtom na praksu SAD-a u suzbijanju Al-Qaide
Antiterorizam i ljudska prava s posebnim osvrtom na praksu SAD-a u suzbijanju Al-Qaide
Irena Kovač
Terorizam je društvena pojava, odnosno oružje kojim određene grupe ljudi nastoje putem nasilja i izazivanja straha unijeti određene promjene u društvu, koje su vrlo često neostvarive. Provođenjem terorističkih napada, ugrožavaju se temeljna prava i slobode svakog pojedinca. Obzirom na njegovo pogubno djelovanje, međunarodna zajednica je suglasna u potrebi rješavanja i iskorjenjivanja ovog globalnog problema. Međutim, nisu rijetki slučajevi u kojima države kroz provođenje...

Paginacija