Paginacija

Bachov apsolutizam i modernizacija u Hrvatskoj i Slavoniji
Bachov apsolutizam i modernizacija u Hrvatskoj i Slavoniji
Luka Vukić
Nakon značajne revolucije 1848-49. koja se implicitno odrazila na Hrvatsku i Slavoniju došlo je do sustava vladavina poznatiji pod imenom Bachov apsolutizam koji je prezentirao sustav vladavine u Habsburškoj Monarhiji u razdoblju od jednog desetljeća nakon revolucije u Parizu. Ovaj sustav vladavine je nazvan prema ministru unutarnjih poslova Alexandru Bachu. Hrvatsku su obilježili sa političkog aspekta da je Bansko vijeće i Hrvatski sabor bio raspušten, uvedeno je oružništvo i...
Bachov apsolutizam i modernizacija u Hrvatskoj i Slavoniji
Bachov apsolutizam i modernizacija u Hrvatskoj i Slavoniji
Nino Ćosić
Nazvan prema ministru unutarnjih poslova Alexandru Bachu, Bachov apsolutizam je naziv za sustav vladavine u Habsburškoj Monarhiji u desetogodišnjem razdoblju poslije revolucije 1848–49. godine. Tako je od Habsburške Monarhije stvorena centralizirana birokratska tvorevina kojoj je osnovni cilj bio poništiti sve povijesne raznolikosti između pojedinih država i naroda u svom sastavu. Hrvatska je pretvorena u običnu austrijsku krunovinu, nestalo je Sabora i hrvatskih županija, a ban...
Bachov apsolutizam i modernizacija u Hrvatskoj i Slavoniji
Bachov apsolutizam i modernizacija u Hrvatskoj i Slavoniji
Danijela Milanković
U ovom radu će se detaljnije obraditi razdoblje u hrvatskoj povijesti koje se naziva Bachov apsolutizam čija je ideologija već izražena u Oktroiranom ustavu koji je donesen 1849. godine. Taj ustav je naišao na otpore i negodovanja kod hrvatskog naroda. Apsolutizmom se smatra oblik vladavine u kojoj vladar ima neograničenu vlast i u sebi ujedinjuje sve tri funkcije vlasti: zakonodavnu, upravnu i sudsku. Upravo zbog toga, važno je spomenuti osobe: cara Franju Josipa I. koji je...
Bankarski poslovi kreditiranja i štednje na primjeru stambenih štedionica
Bankarski poslovi kreditiranja i štednje na primjeru stambenih štedionica
Lana Lovreković
Banka je financijska institucija koja prihvaća depozite javnosti i stvara depozit po viđenju, istodobno dajući zajmove. Kreditne aktivnosti banka može izravno obavljati ili neizravno putem tržišta kapitala. Budući da banke igraju važnu ulogu u financijskoj stabilnosti i gospodarstvu zemlje, većina jurisdikcija izvršava visok stupanj regulacije nad bankama. Većina zemalja institucionalizirala je sustav poznat kao bankarstvo s djelomičnim pričuvama, prema kojem banke imaju...
Bijela knjiga - put prema održivom prometu
Bijela knjiga - put prema održivom prometu
Augustino-Tino Habijanić
Ovaj završni rad bavi se tematikom održivog prometa. Promet i okoliš usko su povezani. Utjecaj prometa na okoliš vrlo je negativan, a sadašnji prometni sustavi nisu održivi u odnosu na okoliš. Stoga se teži održivom prometu koji zadovoljava potrebe današnjice, ali bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje vlastite potrebe. Strateški dokumenti Europske unije o prometu su tri Bijele knjige iz 1992., 2001. i 2011. godine. Proučavajući ciljeve zajedničke...
Biometrijske metode zaštite dokumenata
Biometrijske metode zaštite dokumenata
Martina Perković
Svaka osoba je od rođenja jedinstvena na svoj način jer se razlikuje od drugih osoba po svom izgledu, glasu, karakteristikama, načinu pisanja, hodanja. No u današnje vrijeme smo svjedoci kako tehnologija jako napreduje a i mrežni kanali su se drastično proširili. Shodno tome pojavili su se različiti oblici kriminalnih radnji kojima pojedine osobe na razne načine žele “ukrasti” tuđi identitet, te ga koristiti u svoje svrhe kako bi došli do nečijeg bankovnog računa, mrežne...
Biopsihosocijalni uzroci ovisnosti
Biopsihosocijalni uzroci ovisnosti
Armin Pašalić
Cilj ovoga završnog rada je prikazati i opisati biopsihosocijalne uzroke ovisnosti o drogama, alkoholu i kockanju, a temelji se na pregledu sadržaja znanstvene i stručne literature, zakona i pravilnika vezanih uz područje ovisnosti te njihovog spajanja u jednu kvalitetnu cjelinu. U završnom radu su korištene metode sinteze, indukcije, dedukcije te logičke interpretacije. Biopsihosocijalni pristup je model koji bolest i zdravlje promatra u obliku skupa bioloških, psiholoških i...
Boko Haram i kršenja međunarodnog prava u Nigeriji
Boko Haram i kršenja međunarodnog prava u Nigeriji
Marija Kokanović
Boko Haram je radikalna grupa koja je uzrokovala nestabilnost u Nigeriji i šire svojim učestalim napadima na policiju, vladine dužnosnike, javne institucije, religijske objekte i civile. Budući da se i danas ne nadzire kraj nasilju ovim radom će se prikazati razmjeri humanitarne krize koju je prouzrokovao Boko Haram svojim pobunjeništvom, a kroz rad naglasak će biti stavljen na međunarodnu odgovornost Nigerije i Boko Haram-a za kršenje međunarodnoga prava. Međunarodnopravna...
Boravak i rad državljana treće zemlje u Republici Hrvatskoj
Boravak i rad državljana treće zemlje u Republici Hrvatskoj
Marko Pekčec
U radu se primarno obrađuju instituti kojima se regulira ulazak, boravak i rad državljana treće zemlje prema hrvatskom Zakonu o strancima. Naglašen je i utjecaj europskih integracija te djelatnost Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Za bolje razumijevanje aktualne regulacije ukratko se obrađuje povijest odnosa prema strancima kroz razvoj Europske unije. Vizni sustav Republike Hrvatske jedan je od ključnih dijelova rada jer zahvaća sve kategorije stranaca koji prelaze...
Borba protiv koripcije u javnoj upravi
Borba protiv koripcije u javnoj upravi
Božana Tomašević
U ovome radu pokušat će se odrediti i definirati pojam korupcije, iako jedinstvena definicija ne postoji i svaka društvena znanost pokušava dati svoje određenje pojma. Osim definicije, ukratko se analizira kakve sve vrste korupcije postoje te koji su uzroci, odnosno posljedice korupcije. Naglasak se stavlja na korupcije u sustavu javne uprave, načine na koje do korupcije uopće dolazi kroz prikaz odabranih primjera. U tome dijelu, posebno se osvrćemo na sukob interesa kao...
Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma
Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma
Petra Ciganek
Predmet ovog rada je borba protiv pranja novca i financiranja terorizma. Pranje novca kao kriminalna aktivnost, ne samo da je jedno od najraširenijih kaznenih djela zbog stupnja organizacije koji ga karakterizira, sofisticiranosti i raznolikosti načina njegova izvođenja, te njegovog međunarodnog karaktera, nego ga upravo ta obilježja ujedno odlikuju i jednim od najopasnijih kaznenih djela današnjice, uzevši u obzir mnogobrojne negativne posljedice koje time uzrokuje, kako za...
Bračni i izvanbračni drug kao zakonski nasljednik
Bračni i izvanbračni drug kao zakonski nasljednik
Vanja Valent
Predmet ovog rada je zakonsko nasljeđivanje bračnih i izvanbračnih drugova/partnera. Upravo takva obiteljska bliskost osoba jedna je od pretpostavaka za zakonsko nasljeđivanje ostavitelja. Potaknuta novim Nacrtom prijedloga Obiteljskog zakona koji bi mogao ukinuti dosadašnju izjednačenost bračne i izvanbračne zajednice u osobnim i imovinskim stvarima, izložit ću u radu pregled kroz povijest i svakako postojeću normativu na tom području i pokazati da je kroz evoluciju braka i...

Paginacija