Paginacija

Diskriminacija osoba starije dobi pri zapošljavanju i na radu
Diskriminacija osoba starije dobi pri zapošljavanju i na radu
Ivana Zubak
Ovaj rad baviti će se pitanjem diskriminacije osoba starije dobi i to prvenstveno na području zapošljavanja i rada, kao i samom položaju starijih radnika na hrvatskom tržištu rada, stereotipima koji ih prate, o problemima s kojim se susreću stariji radnici u obliku nerazumijevanja samog pojma diskriminacije, sve do lošeg poznavanja hrvatskih antidiskriminacijskih zakona i neznanja o tijelima nadležnim za suzbijanje diskriminacije. Rad će nas pobliže upoznati s hrvatskim...
Diskriminacija osoba starije dobi u vrijeme pandemije SARS Cov-2 u sustavu socijalne skrbi Republike Hrvatske
Diskriminacija osoba starije dobi u vrijeme pandemije SARS Cov-2 u sustavu socijalne skrbi Republike Hrvatske
Tea Rudnički
Rad se bavi problematikom diskriminacije temeljem dobi koja se pojavila pod utjecajem pandemije Covida-19. U radu je objašnjena dobna diskriminacija, kao i posljedice iste. Navode se pružatelji usluga socijalne skrbi, posebno oni koji najčešće rade sa starijim osobama, a uglavnom se to odnosi na smještaje u domove za starije. Također, navedene su mjere koje su se odnosile na zaštitu starijih osoba, kao i načini na koji bi mjere mogle biti provedene, a u skladu s dobrobiti starijih...
Diskriminacija starijih ljudi u Republici Hrvatskoj
Diskriminacija starijih ljudi u Republici Hrvatskoj
Antonia Dražić
Osobe starije životne dobi definiramo kao osobe starije od 65 godina i oni su najbrža rastuća dobna skupina u svijetu. Tako se i događa proces demografskog starenja koji je nepoželjan jer utječe na sve aspekte društva; usporava stope rasta stanovništva, smanjuje stope rodnosti, povećava stope smrtnosti, smanjuje migracije stanovništva, pogoršava sastava prema dobi i spolu, smanjuje obujam radne snage i donosi druge društvene i političke promjene. U Republici Hrvatskoj su...
Diskriminacija temeljem spolne orjentacije i istospolno roditeljstvo u Republici Hrvatskoj
Diskriminacija temeljem spolne orjentacije i istospolno roditeljstvo u Republici Hrvatskoj
Lucija Lukač
Ovaj rad govori o zajednici istospolnih osoba. U radu možete pročitati nešto više o povijesti LGBTQ+ zajednice u svijetu i u Hrvatskoj, naučiti o homofobiji i diskriminaciji s kojom se susreću osobe homoseksualne orijentacije, o njihovim pravima u Republici Hrvatskoj, ali i u europskim državama. Osim teorijskog djela rada, u drugom djelu rada provedeno je istraživanje na temu stavova socijalnih radnika o istospolnoj zajednici. Cilj ovog rada je otkriti imaju li socijalni radnici...
Diskriminacija trudnica na tržištu rada
Diskriminacija trudnica na tržištu rada
Silvija Višak
Predmet ovog diplomskog rada je kako sam naslov kaže, diskriminacija trudnih radnica na tržištu radu. Svjesni smo kako se usprkos izričitoj zakonskoj odredbi da je to kršenje odredbe Zakona o radu, masu puta se osobe ženskog spola prilikom samog zapošljavanja pita da li su u nekoj ljubavnoj vezi ili braku te da li planiraju imati ili imaju djecu. A i prema zakonskoj odredbi, zabranjen je otkaz trudnici od strane poslodavca, dok ga ona može u svakom slučaju dati. No, poprilično je...
Diskriminacija u području rada i zapošljavanja
Diskriminacija u području rada i zapošljavanja
Sara Banović
Diskriminacija je ograničavanje i nemogućnost ostvarivanja ljudskih prava određenim skupinama ljudi i pojedincima. Kad je riječ o području rada i zapošljavanja, radnopravna diskriminacija se odnosi na radna prava i sva ostala prava koja proizlaze iz rada. Neke skupine ljudi imaju otežan pristup i sudjelovanje na tržištu rada, a među njima su i žene koje mogu biti diskriminirane prvenstveno zbog spola, trudnoće i majčinstva, a zatim i na temelju drugih osnova kao što su dob,...
Diskriminacija u radu i pri zapošljavanju na tmelju seksualne orijentacije i rodnog identiteta
Diskriminacija u radu i pri zapošljavanju na tmelju seksualne orijentacije i rodnog identiteta
Stela Baričević
Prilikom zapošljavanja i u radnom odnosu svaka osoba bi trebala imati jednak tretman bez obzira na stavove, rasu, etničku pripadnost, seksualnu orijentaciju ili uvjerenja. Diskriminatorno ponašanje prema osobama koje se ne uklapaju u okolinu po bilo kojoj od osnova za diskriminaciju je svakodnevna pojava u radnom okruženju. Takve osobe zbog diskriminacije ne mogu ostvariti svoju punu radnu produktivnost i često su nezadovoljne što rezultira davanjem otkaza i pokušajem pronalaženja...
Diskriminacija žena na tržištu rada kroz povijest
Diskriminacija žena na tržištu rada kroz povijest
Sara Turza
Iako značajan dio povijesti nisu bile uključene u formalne plaćene oblike rada, žene su oduvijek radile i obavljale različite vrste poslova. Skrb o djeci i kućanstvu dugo je bila temeljna ženska zadaća, a na tržište rada žene su se prije uključivale uglavnom samo kada bi to zahtijevala njihova materijalna situacija. Njihov podređeni položaj u društvu doveo je do toga da su im brojna prava bila uskraćena, a samim time žene su bile diskriminirane u gotovo svim područjima...
Djeca i "otrov razvoda"
Djeca i "otrov razvoda"
Marija Žanić
U radu je predstavljena priroda problema porasta razvoda brakova te se analiziraju mnogobrojni osjećaji djeteta koji se pojavljuju uslijed razvoda njegovih roditelja kao i faze koje će proći tijekom procesa prilagodbe na novonastalu situaciju. Isto tako, analiziraju sezaštitni čimbenici koji dijete štite od negativnih posljedica razvoda braka, ali i rizični koji stvaraju potencijalnu opasnost za razvitak daljnjih problema. Nerijetko se pojavljuje otuđenost kod djece kada dijete...
Djeca kao žrtve obiteljskog nasilja
Djeca kao žrtve obiteljskog nasilja
Lucija Endrich
Prema navedenim podatcima iz Ureda pravobranitelja za djecu može se uvidjeti kako je nasilje s godinama u porastu. U Hrvatskoj nasilje unutar obitelji je regulirano domaćim i stranim propisima, čime se povećala svijest o nasilju u obitelji i nad djecom. Kod djeteta koje je proživjelo fizičko nasilje javljaju se psihosomatski poremećaji i poremećaji u ponašanju poput straha, promjenjivog emocionalnog stanja, bježanja od kuće i osjećaja nelagode prilikom bilo kakvog fizičkog...
Djeca svjedoci nasilja u obitelji
Djeca svjedoci nasilja u obitelji
Marta Krznar
Nasilje u obitelji predstavlja kršenje temeljnih ljudskih prava. Ono je široko rasprostranjeni društveni problem koji šteti pojedincima, obiteljima i cjelokupnom društvu. Kako je obitelj prva životna sredina u kojoj se dijete razvija i raste, upravo njoj pripada najvažnija funkcija u formiranju djetetove ličnosti. Ako su odnosi u obitelji poremećeni, to će se odraziti na razvoj djeteta. U ovom radu definirano je nasilje u obitelji i prikazana je problematika svjedočenja djece...
Djeca u razvodu braka
Djeca u razvodu braka
Lucija Sabo
Prestanak bračne zajednice razvodom za mnoge partnere je dugotrajan proces kojim nastoje prekinuti sve veze, no u većini slučajeva je to nemoguće posebice ako bračni partneri imaju zajedničko dijete. Istraživanja su pokazala da svaki peti brak u RH završi razvodom, a stopa razvoda braka povećala u posljednjih šezdeset godina na međunarodnoj razini pa se brojni stručnjaci počinju intenzivnije baviti pitanjima razvoda braka. Ostati u braku zbog dobrobiti djeteta ili se razvesti...

Paginacija