Paginacija

Djelatnost javnog sektora: predškolski odgoj i obrazovanje
Djelatnost javnog sektora: predškolski odgoj i obrazovanje
Lidija Lakić
U radu se obrađuju osnovna pitanja koja se odnose na javne ustanove, njihovo osnivanje, te obavljanje djelatnosti nadzora. U prvom redu se analiziraju odredbe Zakona o ustanovama, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U navedenoj analizi se ukazuje na sličnosti promatranih zakona. U zaključku rada se upozorava na osnovne probleme koji se odnose na osnivanje javnih ustanova, te se naglašava važnost nadzora u radu...
Djelatnost porezne uprave u ovrhama
Djelatnost porezne uprave u ovrhama
Marina Litrić
Porezna uprava je upravna organizacija u sastavu ministarstva financija čija je temeljna zadaća primjena poreznih doprinosa i propis o plaćanju obveznih doprinosa. Porezna uprava djeluje pod nazivom: Ministarstvo financija,Porezna uprava.
Djelokrug rada granične policije u kontekstu Europskog upravnog prostora
Djelokrug rada granične policije u kontekstu Europskog upravnog prostora
Mladen Demšić
U ovom radu je ukratko opisan djelokrug rada granične policije Republike Hrvatske u kontekstu Europskog upravnog prostora, odnosno poslovi granične policije koje granični policajci poduzimaju u cilju zaštite državne granice i njene nepovredivosti, te poslovi granične policije u unutrašnjosti države koje poduzimaju s ciljem održavanja povoljnog stanja sigurnosti imovine i građana Republike Hrvatske. Prikazano je ustrojstvo Ministarstva unutarnjih poslova unutar kojeg su, temeljem...
Djelovanje Europske komisije u suzbijanju poreznih prijevara i utaje poreza
Djelovanje Europske komisije u suzbijanju poreznih prijevara i utaje poreza
Antonija Husarić
Ovaj diplomski rad bavi se obradom teme pod nazivom „Aktivnosti Europske komisije u suzbijanju poreznih prijevara i utaje poreza“. Cilj ovoga rada je prikazati institucionalna obilježja Europske komisije kao jedne od najvažnijih institucija Europske unije, odrediti financijski interes Europske unije te pojam zaštite financijskih interesa i prikazati aktivnosti koje Europska komisija poduzima kako bi spriječila odnosno umanjila broj poreznih prijevara i utaja poreza a u svrhu...
Dječji rad i Međunarodna organizacija rada
Dječji rad i Međunarodna organizacija rada
Iva Klarić
U ovom radu riječ će biti o pojmu i problematici pojave dječjeg rada kao i o Međunarodnoj organizaciji rada kao organizaciji, te njezinim konvencijama i aktivnostima koje čini u suzbijanju dječjeg rada. Prvi dio rada baziran je na pojmu dječjeg rada i detaljnijoj obradi samog pojma i definiciji dječjeg rada, te povijesnom pregledu nastanka dječjeg rada od prvih društava pa sve do danas. Kao i analizi uzroka koji dovode do pojave dječjeg rada. Također se daje prikaz dječjeg rada...
Dječji rad i Međunarodna organizacija rada
Dječji rad i Međunarodna organizacija rada
Iva Klarić
U ovom radu riječ će biti o pojmu i problematici pojave dječjeg rada kao i o Međunarodnoj organizaciji rada kao organizaciji, te njezinim konvencijama i aktivnostima koje čini u suzbijanju dječjeg rada. Prvi dio rada baziran je na pojmu dječjeg rada i detaljnijoj obradi samog pojma i definiciji dječjeg rada, te povijesnom pregledu nastanka dječjeg rada od prvih društava pa sve do danas. Kao i analizi uzroka koji dovode do pojave dječjeg rada. Također se daje prikaz dječjeg rada...
Dječji rad u Aziji - izazovi i problemi
Dječji rad u Aziji - izazovi i problemi
Irena Maršalek
U radu autorica piše o iskorištavanju dječjeg rada na području Azije kroz fokus suvremenih problema radnog iskorištavanja, prisilnog rada i dužničkog iskorištavanja djece. Cilj ovoga rada svakako je ukazivanje na još uvijek prisutan problem dječjeg rada, te napore za njegovim potpunim i konačnim eliminiranjem. Metodom kompilacije autorica ukazuje na rezultate istraživanja relevantnih međunarodnih organizacija, usmjerene na uzroke i faktore koji potiču navedene oblike...
Dječji rad: problem međunarodnog radnog zakonodavstva i siromaštva
Dječji rad: problem međunarodnog radnog zakonodavstva i siromaštva
Eni Hamzagić
Dijete predstavlja vrlo širok pojam koji se odnosi na čovjeka od doba njegovog rođenja pa do završetka mladenačkog doba. Također, djeca su i najranjivija skupina društva koja nažalost često od strane odraslih osoba doživljavaju neku vrstu nasilja. Rad za koji djeca nisu spremna, odnosno rad za kojeg nisu pripremljena i dovoljno zrela na fizičkoj i psihičkoj razini, zabranjen je raznim zakonima, odnosno aktima i normama iz područja međunarodnog, a i domaćeg radnog i socijalnog...
Dnevni boravci za starije osobe u Osijeku - primjeri dobre prakse
Dnevni boravci za starije osobe u Osijeku - primjeri dobre prakse
Ana Lozina
Rastući je udio starijih osoba u svjetskom, europskom i hrvatskom stanovništvu. Ubrzano starenje stanovništva u Europskoj Uniji, ujedno i u Republici Hrvatskoj, izazov je za socijalni rad. Skrb za starije osobe postala je ključna tema u socijalnom radu 21. stoljeća. Ovaj rad opisuje i istražuje dnevne boravke za starije osobe i umirovljenike kao primjer dobre prakse u lokalnoj zajednici, u okviru deinstitucionalizacije i razvoja kvalitetnih usluga u zajednici. U radu su prikazane...
Dobna diskriminacija na tržištu rada
Dobna diskriminacija na tržištu rada
Oliver Bahnik
Predmet ovog diplomskog rada je dobna diskriminacija na tržištu rada. Cilj rada je prikazati nepovoljan položaj mladih i starih radnika te probleme s kojima se oni susreću prilikom zapošljavanja i na radnom mjestu. Dob je specifična pravna osnova zabrane diskriminacije jer se svatko tijekom života može s njom susresti. Upravo iz tog razloga daje se pregled što je to dobna diskriminacija i kako se odražava na radno aktivno stanovništvo. Osim navedenog, važan dio rada predstavlja...
Dobrovoljno založno pravo na nekretnini
Dobrovoljno založno pravo na nekretnini
Damir Andreata
Predmet ovog rada je upoznavanje i razumijevanje pravnog instituta dobrovoljne hipoteke koja se osniva na nekretninama primjenjujući temeljna načela založnog prava. Hipoteka predstavlja institut stvarnog prava kojim se pojačava obveznopravni odnos tako što založni vjerovnik stječe pravo namirenja iz vrijednosti opterećene nekretnine ukoliko dužnik ne ispumi svoju obvezu u roku. U radu se obrađuju osnovna obilježja založnog prava, prava i obveze sudionika, pojašnjavaju se...
Dobrovoljno založno pravo na nekretnini
Dobrovoljno založno pravo na nekretnini
Ana Ćorić
Glavna orijentacija tržišnog gospodarstva je stvaranje nove vrijednosti, a načini na koji se brže i lakše dolazi do tog je kreditiranje od strane banaka i drugih kreditnih institucija. Banke radi sigurnosti vraćanja svojih kredita traže određena sredstva osiguranja. Zakonski instrumenti kojima banke u hrvatskom pravu osiguravaju svoja novčana sredstva su: založno pravo i prijenos vlasništva na stvari, a koja su predviđena u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i...

Paginacija