specijalistički diplomski stručni
Dijete u pravu Europske unije

Irena Čuraj (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra za europsko pravo