specijalistički diplomski stručni
Carine i carinska služba u Republici Hrvatskoj nakon ulaska u Europsku uniju

Marina Puškarić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti