specijalistički diplomski stručni
Kadrovska politika - Upravljanje ljudskim potencijalima

Marija Purić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra upravnih znanosti