specijalistički diplomski stručni
Zabrana diskriminacije - Vijeće Europe i Europska unija

Antonija Pap (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra za europsko pravo