specijalistički diplomski stručni
Postupci i načini javne nabave

Sanja Maljak (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti