specijalistički diplomski stručni
Europski investicijski fondovi

Dolores Popijač (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti