specijalistički diplomski stručni
Menadžment ljudskih potencijala u javnoj upravi

Zoran Rešetar (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra gospodarskih znanosti