specijalistički diplomski stručni
Postupak javne nabave s dokumentacijom o nabavi

Valentina Vuk (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti