specijalistički diplomski stručni
Granice zaštite privatnosti radnika i službenika

Dijana Cepić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra radno-pravnih i socijalnih znanosti