specijalistički diplomski stručni
Proračunsko financiranje Općine Peteranec u 2016. i usporedba sa 2015. godinom

Krešimir Matijašić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti