specijalistički diplomski stručni
Ubrzani i hitni prethodni postupak pred Europskim sudom

Ana Salamon (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra za europsko pravo