specijalistički diplomski stručni
Ombudsman EU

Sanjana Šutina Drljača (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra za europsko pravo