DOBNA DISKRIMINACIJA NA TRŽIŠTU RADA
DOBNA DISKRIMINACIJA NA TRŽIŠTU RADA
Dragana Bjelić
Dobna diskriminacija postaje izniman problem u društvu koje ubrzano stari, a njezine posljedice pogađaju osobe svih dobnih skupina. Intencija rada je sveobuhvatna analiza dobne diskriminacije na tržištu rada koja može implicirati brojnim negativnim posljedicama kako u odnosu na starije, tako i u odnosu na mlade radnike. U strukturnom smislu, rad je koncipiran na način da osim uvodnog dijela sadrži sedam poglavlja i zaključak. U sadržajnom smislu rad se može podijeliti na dva dijela...
PRETPOSTAVKE DOPUŠTENOSTI PODNOŠENJA TUŽBE U ODNOSU NA ODREĐENE PRAVNE SUBJEKTE
PRETPOSTAVKE DOPUŠTENOSTI PODNOŠENJA TUŽBE U ODNOSU NA ODREĐENE PRAVNE SUBJEKTE
Katarina Knol Radoja
Ovaj će rad dati prikaz i analizu različitih pretpostavki dopuštenosti podnošenja tužbe u odnosu na određene pravne subjekte i to državu, osobe koje se bave medijskom djelatnošću (medije) te osobe izuzete od jurisdikcije. Metode koje će se pri tome koristiti su prvenstveno kazuističke i poredbene, uspoređujući hrvatski pravni sustav s odabranim pravnim sustavima, a među kojima su svoje mjesto prije svega našli njemački sustav i sustav Sjedinjenih Država. Uzimajući u obzir...
UPRAVNO PRAVNI ASPEKTI ISHOĐENJA DOZVOLE ZA GRADNJU I UPORABNU DOZVOLU
UPRAVNO PRAVNI ASPEKTI ISHOĐENJA DOZVOLE ZA GRADNJU I UPORABNU DOZVOLU
Marijeta Vitez Pandžić
Cilj ove disertacije sveobuhvatna je analiza upravno pravnih aspekata ishođenja građevinskih i uporabnih dozvola u Republici Hrvatskoj. Temeljna istraživačka problematika disertacije usmjerena je na analiziranje nedostataka u provođenju upravnih postupaka ishođenja građevinskih i uporabnih dozvola gdje utvrđeni nedostatci mogu dovesti do neučinkovitosti ovih posebnih upravnih postupaka. Predmet istraživanja ovoga rada odnosi se na primjenu propisa kojima je regulirana gradnja na...