specijalistički diplomski stručni
Europski Parlament - Rad zastupnika Republike Hrvatske

Dubravka Ivić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra za europsko pravo