specijalistički diplomski stručni
Financiranje udruga na primjeru kluba pustolovnih sportova Baraber extreme team udruge za sportove u prirodi i ekologiju

Mario Jukić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti