specijalistički diplomski stručni
Oporezivanje prometa nekretninama

Kristina Karatur (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti