specijalistički diplomski stručni
Postupak javne nabave na primjeru Hrvatskih šuma d.o.o.

Sanja Matokanović (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti