specijalistički diplomski stručni
Javne službe i različitosti tradicija javnih službi u Europskoj uniji

Martina Kruljac Kramarić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra upravnih znanosti