disertacija
PRETPOSTAVKE DOPUŠTENOSTI PODNOŠENJA TUŽBE U ODNOSU NA ODREĐENE PRAVNE SUBJEKTE
DOKTORSKI RAD

Katarina Knol Radoja (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek