specijalistički diplomski stručni
Europska načela javne uprave

Vedrana Rukavina (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra upravnih znanosti