specijalistički diplomski stručni
Europski parlament s posebnim osvrtom na izbornu regulativu

Igor Sudarić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra za europsko pravo