specijalistički diplomski stručni
Prisilna naplata i ovrha komunalne naknade

Boris Bajrak (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti