specijalistički diplomski stručni
Jednostavna javna nabava u jedinicama lokalnih, područnih ( regionalnih ) samouprava

Tomislav Marčić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti