specijalistički diplomski stručni
Informatizacija pravosuđa s osvrtom na upravne sudove u Republici Hrvatskoj

Jasminka Periš (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra pravno-teorijskih znanosti