specijalistički diplomski stručni
Europski parlament

Đurđica Jušta (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra za europsko pravo