specijalistički diplomski stručni
Provođenje ovršnih radnji na pokretninama i nekretninama u poreznom postupku

Polka Vučković (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti