specijalistički diplomski stručni
Utjecaj željezničkog prometa na okoliš

Magdalena Sente (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra pomorskog i općeprometnog prava