specijalistički diplomski stručni
Utjecaj javno-privatnog partnerstva na razvoj prometne infrastrukture

Ivana Bačić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra pomorskog i općeprometnog prava