specijalistički diplomski stručni
Hrvatski porezni sustav sa osvrtom na porez na dobit

Katarina Pezić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti