specijalistički diplomski stručni
Javna nabava za ponuditelje u građevinarstvu

Sanja Kulić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti