specijalistički diplomski stručni
Javna nabava u Ministarstvu unutarnjih poslova

Branimir Škrlec (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti