specijalistički diplomski stručni
Zapošljavanje u državnoj službi

Martina Ban (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra radno-pravnih i socijalnih znanosti