specijalistički diplomski stručni
Javne službe - obrazovanje

Dubravka Štivić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra upravnih znanosti