specijalistički diplomski stručni
Uloga digitalizacije u stvaranju učinkovite državne uprave na primjeru Danske i Hrvatske

Blaženka Alerić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra upravnih znanosti