specijalistički diplomski stručni
Poslovi državne uprave - Upravni nadzor

Marija Lucić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra upravnih znanosti