specijalistički diplomski stručni
Povrede službene dužnosti

Viktorija Bartolić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra radno-pravnih i socijalnih znanosti