specijalistički diplomski stručni
Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda nad povredom prava obiteljskog života

Patricija Zebić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra za europsko pravo