specijalistički diplomski stručni
Uloga nacionalnih sudova u prethodnom postupku

Mirjana Bičanić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra za europsko pravo