specijalistički diplomski stručni
Međunarodna policijska suradnja s posebnim osvrtom na suradnju policije u Europskoj uniji

Monika Zubčić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra za europsko pravo