specijalistički diplomski stručni
Povijesni razvoj Sjedinjenih Američkih Država

Marko Falamić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra pravno-povijesnih znanosti