specijalistički diplomski stručni
Slavonija kroz EU fondove

Zlatko Oršolić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra za europsko pravo