specijalistički diplomski stručni
Korupcija u javnoj nabavi

Nikolina Bodrožić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti