specijalistički diplomski stručni
Poslovi lokalne samouprave na primjeru Slovenije, Njemačke i Hrvatske

Domagoj Žunabović (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra upravnih znanosti