specijalistički diplomski stručni
Utjecaj prometa u gradovima na okoliš i mjere za smanjenje negativnog utjecaja

Marko Viro (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra pomorskog i općeprometnog prava